WOONPROTEST GAAT DOOR: "TIJD VOOR HARDERE ACTIE"

WOONPROTEST GAAT DOOR: “TIJD VOOR HARDERE ACTIE”

Persbericht, donderdag 22 september 2022

Een jaar geleden trapten 18.000 mensen in het Westerpark een landelijke golf aan demonstraties en acties tegen de wooncrisis af. Ze eisten massaal een radicale verandering in het bewuste neoliberale beleid dat de crisis heeft gecreëerd. Het maakte onomstootbaar duidelijk dat het water talloze mensen in Nederland aan de lippen staat. Een jaar, en veel acties, gesprekken, overleggen, politiegeweld, plannen en praatjes later kan men pijnlijk genoeg niet anders concluderen dan dat het allemaal niet voldoende is geweest — bij lange na niet. En dat betekent één ding: er is meer en hardere actie nodig.

Vorig najaar ging het allemaal ineens heel snel. Tienduizenden mensen organiseerden zich in verschillende indrukwekkende protesten en acties, media schreven bijna dagelijks over de wooncrisis en wonen werd een van de belangrijkste thema’s van de algemene politieke beschouwingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

En met resultaat: de verhuurdersheffing wordt na jaren verzet eindelijk afgeschaft, in verschillende gemeenten is er een opkoopbescherming ingevoerd, er is meer aandacht voor kwetsbare groepen en het ‘housing first’-principe en inmiddels is er — voor het eerst sinds Stef Blok het hele ministerie heeft opgeheven — een nieuwe minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, die sinds zijn aanstelling een waslijst aan plannen heeft gepresenteerd. De urgentie is duidelijk geworden en de eerste kleine stapjes naar verandering zijn gezet.

Ondertussen hebben de organisatoren talloze gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden, initiatieven en andere activisten. Zo is Woonprotest onderdeel van een landelijke woonbeweging waarin men in solidariteit samenkomt om te strijden voor een betere toekomst van wonen in Nederland en wordt er samengewerkt met andere klimaat- en mensenrechtenorganisaties.

Echter, ondanks die ontwikkelingen, zijn de concrete resultaten van de zeer gematigde koerswijziging in beleid vooralsnog uitgebleven. Sterker nog, de wooncrisis is alleen maar erger geworden. Er is meer druk op de sociale woningvoorraad dan ooit, in de eerste twee kwartalen van 2022 stegen de huizenprijzen weer met zo’n 20 procent en de dakloosheid blijft stijgen. Bovendien is het leven ontzettend veel duurder geworden door een misdadig lakse aanpak van de inflatie en de extreme stijging van energiekosten. Steeds meer mensen komen simpelweg niet meer rond. En het kabinet? Dat veroorzaakte terloops nog een onmenselijke opvangcrisis, en gaf vervolgens oorlogsvluchtelingen de schuld van door hen gecreëerde problemen.

Uit recent onderzoek van I&O blijkt daarbij dat tegenwoordig zelfs de helft van de bevolking het belangrijk tot zeer belangrijk vindt om de straat op te gaan voor betaalbare woningen. Dat is een onvoorstelbaar groot mandaat, en we voelen de plicht om daar invulling aan te geven.

Woonprotest kan daarom niets anders concluderen dan dat het allemaal niet voldoende is geweest. Melissa Koutouzis, een van de organisatoren: “De geëiste en dringend nodige radicale ommekeer in beleid is er nooit gekomen. Het enige dat radicaal veranderd is, is het plots activistische woordgebruik van een minister die — naast het publiceren van een rookgordijn aan documenten, onderzoeken en routekaarten — niet daadwerkelijk doet wat nodig om de wooncrisis het hoofd te bieden.”

Het is overduidelijk dat het belang van ons, als samenleving, pas gediend kan worden wanneer er een grote politieke verschuiving plaatsvindt. En dat is iets waar dit kabinet, deze politieke orde, nooit uit zichzelf naar zal bewegen; ze zullen ertoe gedwongen moeten worden. Het is ook gebleken dat massaal protest daarin niet voldoende effect heeft. Dat is waarom het hoog tijd is voor meer, langdurige en hardere actie. En dat is waar we werk van gaan maken. Woonprotest gaat door, voor een einde aan de wooncrisis. Snel meer.

Volg ons op Instagram en Twitter om op de hoogte te blijven van aankomende acties.