WOONPROTEST ACTIE

NIEUWS: WOONPROTEST BEZET KANTOOR IVBN

Zo’n twintig actievoerders hebben samen met het Woonprotest zaterdagmiddag het gebouw van IVBN (de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed) bezet. We roepen op tot de onteigening van de tienduizenden woningen en vele hectares braakliggende bouwgrond van de leden van de beleggersvereniging. Bij de bezetting hingen we banners op met de teksten "Miljarden winst, honderdduizend mensen dakloos" en "Stop IVBN, onteigen de profiteurs van de wooncrisis".

Volg het Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven.

We eisen

1. BOUW ALLEEN BETAALBAAR EN SOCIAAL

Van de 980.000 huizen die tot 2030 worden gebouwd moeten er ten minste 750.000 echt sociaal, vast en geen flexwoningen zijn.

Dat betekent: genoeg sociale huurwoningen om de jarenlange wachtlijsten eindelijk te laten verdwijnen, genoeg woningen om alle dak- en thuisloze mensen te huisvesten en genoeg woningen voor alle starters en anderen die nu geen kant op kunnen.

Projectontwikkelaars weigeren betaalbare woningen te bouwen en het rijk financiert de bouw van villawijken en luxe woontorens. Dat moet stoppen. Daarom moeten er gemeentelijke bouwbedrijven worden opgericht voor de bouw en het onderhoud van betaalbare en goede huurwoningen die voldoen aan de wensen van bewoners.

Niet projectontwikkelaars en huisjesmelkers, maar gemeenten en bewoners moeten de regie hebben over bestemmingsplannen, en zij moeten alle prioriteit geven aan betaalbare huisvesting.

2. ONTEIGEN ALLE PRIVATE GROOTGRONDBEZITTERS EN HUISJESMELKERS

Er moet een landelijk onteigeningsfonds worden opgericht om te beginnen met de proactieve onteigening van alle braakliggende bouwgrond en huurwoningen in privaat bezit. Niet voor de hoofdprijs, maar voor een redelijke schadeloosstelling.

Te beginnen met de grootste private beleggers zoals Vesteda (28.000 huurwoningen) en de titanen onder de particuliere huisjesmelkers zoals Aat van Herk (5820 huurwoningen).

In de afgelopen jaren zijn tienduizenden sociale corporatiewoningen voor een fooi verkocht aan private beleggers. Dit is een schending van het recht op huisvesting en diefstal van het gemeengoed waar wij allen recht op hebben en deze verkopen aan private beleggers en huisjesmelkers moeten worden teruggedraaid.

Projectontwikkelaars speculeren met grondprijzen. Ze kunnen ongestraft en onbelast bouwgrond jarenlang braak laten liggen voor winstmaximalisatie. Dit moet stoppen. Daarom zeggen wij: belast kale grond als bebouwd en schaf het zelfrealisatierecht van projectontwikkelaars af.

3. SCHAF HET KRAAKVERBOD AF

De wet Kraken en Leegstand moet worden geschrapt, en er moet wetgeving voor in de plaats komen die leegstand verbiedt met geldboetes en onteigening bij overtreding.

Leegstand is diefstal van ons woonrecht. De wet Kraken en Leegstand, waarmee kraken in 2009 werd gecriminaliseerd en leegstand zou worden aangepakt, werkt niet. Het is nu nog steeds te makkelijk voor beleggers en huisjesmelkers om woningen leeg te laten staan en moedwillig te laten verkrotten. Kraken zorgt er juist voor dat gegentrificeerde (binnen)steden weer worden waar ze voor bedoeld zijn: plekken om in te wonen en te leven. Kraken biedt naast het aanpakken van leegstand ook verzet tegen de commercialisatie van de stad; waarin elke vierkante centimeter nu geld moet opleveren, biedt kraken juist een alternatief.

4. STOP ALLE JAARLIJKSE HUURVERHOGINGEN

Er moet juist worden gekeken naar mogelijkheden om huren te verlagen; tot die tijd moeten alle huren onmiddellijk worden bevroren.

Huren zijn al veel te hoog, met name in de vrije sector, en dit jaar verhoogde het kabinet ook nog eens de maximale huurverhoging in de vrije sector van 3,3% naar 4,1%. Het argument was dat dit kwam door de inflatie, maar huurverhogingen zíjn die inflatie. Het is te bizar voor woorden dat de overheid het in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog toestaat dat de huren blijven stijgen.

5. REGULEER ALLE HUUR

Alle huur moet worden gereguleerd op basis van de waarde en kwaliteit van de woning.

De ongereguleerde huren in de vrije sector betekenen maar één ding: mensen betalen (veel) te hoge huren voor de waarde van de woning waar ze in wonen. Dat kan zo niet langer. Alle huur, ook in de vrije sector, moet daarom landelijk gereguleerd worden op basis van de waarde en kwaliteit van de woning.