WOONPROTEST BEZET KANTOOR IVBN, ROEPT OP TOT ONTEIGENING

Nieuwsbericht, zaterdag 28 oktober 2023

Zo’n twintig actievoerders hebben samen met het Woonprotest zaterdagmiddag het gebouw van IVBN (de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed) bezet. We roepen op tot de onteigening van de tienduizenden woningen en vele hectares braakliggende bouwgrond van de leden van de beleggersvereniging. Bij de bezetting hingen we banners op met de teksten "Miljarden winst, honderdduizend mensen dakloos" en "Stop IVBN, onteigen de profiteurs van de wooncrisis".

IVBN is de belangenorganisatie van grote vastgoedbeleggers. In die rol heeft de organisatie gelobbyd voor de grootschalige liberalisering van sociale huurwoningen en tegen de regulering van de vrije huursector, de opkoopbescherming, de bescherming van sociale huurwoningen en huurbevriezingen.

Daarnaast heeft IVBN succesvol gelobbyd in Europa om de Nederlandse sociale huursector aan banden te leggen en wooncorporaties in het nadeel te stellen ten opzichte van private beleggers. Dit zorgde er mede voor dat corporatiewoningen verkocht werden aan (veelal buitenlandse) beleggers. Ook zet IVBN zich in voor de belangen van grondspeculanten door lokale en landelijke overheden onder druk te zetten om voor woekerprijzen bouwgrond te kopen op locaties waar zij grondposities hebben verworven. De IVBN ondermijnt structureel het woonbeleid. Ze keren zich tegen elke maatregel die onze overheid kan nemen om de wooncrisis op te lossen. En dat is logisch, want de leden van de IVBN profiteren van de wooncrisis. Onze nood, hun winst.

Uitbuiting en grondspeculatie door leden

De leden van IVBN bezitten samen zeker 150.000 woningen, waarvan vele duizenden woningen voorheen corporatiebezit waren. Het Duitse Patrizia heeft in 2014 zelfs in een keer zo'n vijfduizend sociale huurwoningen opgekocht van wooncorporatie Vestia in de grootste Nederlandse vastgoedtransactie ooit. IVBN-leden zoals Greystar, Orange Capital Partners en Bouwinvest vragen woekerhuren en onwettige 'servicekosten', en BPD, Amvest en DW Property maken zich aantoonbaar schuldig aan grondspeculatie. Dat is schandalig.

IVBN en haar leden gebruiken hierbij voortdurend economische en maatschappelijke chantagemiddelen om de overheid tot keuzes te dwingen die voor hen zeer winstgevend zijn, ten koste van het maatschappelijke belang. En dat kan straffeloos doorgang vinden, vanwege de enorme macht en invloed die zij in de laatste jaren hebben gewonnen. Zo knijpen zij honderdduizenden huishoudens uit, onteigenen zij de maatschappij van collectief bezit en corrumperen zij ons democratische bestuur.

Onteigen de profiteurs

Overheden worden voor miljoenen aan belastinggeld een poot uitgedraaid, wooncorporaties worden buitenspel geplaatst, honderdduizenden huurders zijn er financieel sterk op achteruit gegaan en sociale huurwoningen zijn praktisch onverkrijgbaar geworden - met dakloosheid tot gevolg.

Wij eisen dat alle opgekochte corporatiewoningen en hectares braakliggende bouwgrond van de leden van IVBN weer in handen komen van wooncorporaties en gemeenten. Het protest roept de overheid op om direct onteigeningsprocedures in gang te zetten. Alleen op deze manier kan het handelen van IVBN en haar leden doorbroken worden en kan de overheid daadwerkelijk weer voorzien in betaalbare volkshuisvesting.