Waarom actie?

Jarenlang beleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland in een diepe wooncrisis is beland. Nieuw beleid heeft tot dusver weinig tot geen positief effect gehad op de situatie.

Speculanten en buitenlandse private fondsen hebben de afgelopen jaren voor een fooi tienduizenden sociale huurwoningen opgekocht voor hun eigen woekerwinsten. Tegelijkertijd zijn huurdersrechten structureel uitgehold en is de bouw van betaalbare woningen gestagneerd. De gevolgen hiervan zijn weerzinwekkend: tienduizenden mensen zijn dakloos, honderdduizenden wonen in onleefbare, slecht onderhouden of veel te dure huurwoningen en talloze mensen kunnen geen geschikte, betaalbare woning vinden.

Het is het gevolg van vastgoedbezitters en projectonwikkelaars die de dienst uitmaken over het woonbeleid. De belangen van deze overmachtige partijen staan haaks op die van huurders en woningzoekenden: deze partijen hebben belang bij meer schaarste, hogere huren en minder huurdersrechten.

  • Huisjesmelkers vragen structureel te hoge huren voor de waarde van de woning, lobbyen tegen regulering en misbruiken de uitholling van huurdersrechten om huurders te intimideren en uit te buiten.

  • Woningcorporaties dansen naar de pijpen van het vastgoedkapitaal en het marktdenken: zij hebben mede door de opgelegde bezuinigingen van de overheid de eigen, bestaande woningvoorraad aan speculanten verkocht, verwaarlozen hun huurders en zetten bij nieuwbouw vooral in op schamele flexwoningen of dure middenhuurwoningen.

  • Projectontwikkelaars zijn vaak ook grondbezitters en willen hun grond en woningen zo duur mogelijk verkopen om winst te maximaliseren. Zij ontwikkelen daarom niet als ze de grondprijzen te laag vinden. Ook weigeren ze betaalbare woningen te bouwen omdat het anders "niet rendabel" zou zijn, maar ook voor die projecten eisen ze dat de overheid honderden miljoenen van ons belastinggeld bijlegt. Wat overblijft zijn een handjevol onbetaalbare, gesubsidieerde koopwoningen die veelal leeg blijven staan omdat niemand ze kan betalen.

Kortom: het complex van vastgoedbezitters, projectontwikkelaars en overheid is een machtige industrie geworden waartegen huurders en woningzoekenden niet meer op kunnen boksen.

Om dat te veranderen komen we in actie met vijf nieuwe, onmiddellijke eisen.