NIEUWE ACTIE WOONPROTEST: “ONTEIGENING MOET PROMINENT OP DE AGENDA”

De actiegroep achter het Woonprotest organiseert een nieuwe actie op 28 oktober. De actie volgt na een eerdere demonstratie in februari op de Dam in Amsterdam, waarbij de actievoerders duidelijk maakten van plan te zijn om meer acties te gaan voeren. De locatie en het exacte tijdstip zijn nog niet bekendgemaakt.

Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is er na jaren weer een minister van Volkshuisvesting aangesteld, maar andere maatregelen die nodig zijn om dakloosheid te bestrijden en de volkshuisvesting in ere te herstellen blijven verder uit. Mede-organisator Melissa Koutouzis: “De maatregelen die tot dusver zijn genomen zijn bij lange na niet voldoende om de wooncrisis het hoofd te bieden. En we lopen nu door de val van het kabinet ook nog het risico dat de kleine stappen die wel in de Kamer zijn voorgesteld niet doorgaan.”

Met de actie publiceert Woonprotest ook de volgende vijf nieuwe, concrete eisen:

  1. Bouw alleen betaalbaar en vast
  2. Onteigen alle private grondbezitters en huisjesmelkers
  3. Schaf het kraakverbod af
  4. Stop alle jaarlijkse huurverhogingen
  5. Reguleer alle huur

Terwijl dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen, financiert het rijk vooral de bouw van villawijken, luxe woontorens en schamele containerwoningen en wordt er niet ingezet op de betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Ook wagen projectontwikkelaars en grondbezitters zich in veel gevallen aan grondspeculatie, en wachten zij ten behoeve van hun winsten bewust met de bouw van woningen als de grondprijzen te laag zijn. Op deze manier profiteert dit complex van projectontwikkelaars, grond- en vastgoedbezitters en huisjesmelkers van de schaarste.

“Met deze eisen laten we aantal dingen zien: allereerst dat de overheid regie moet nemen om het belang van huurders en woningzoekenden voorop te stellen en niet de winsten van de vastgoedindustrie. Actieve onteigening van grond en woningen moet daarbij prominent op de agenda komen als oplossing. Daarbij is het dringend tijd dat de macht van huisjesmelkers wordt beteugeld en dat alle huren worden bevroren en gereguleerd. Tot die tijd voeren wij actie”, aldus mede-organisator Sander van der Kraan.